Migratiekwadrant

Bij elke migratie heb je te maken met verschillende clusters van data, programma’s of andersoortige objecten. Als projectteam wil je graag een beeld vormen van het werk dat op je af komt.

Bij migraties wil je vooral dat éérst geschoond wordt. Dat wat daadwerkelijk over gaat naar het nieuwe platform, daar kunnen we wat tellingen op los laten.

Is het vooral veel werk? Dan is het de moeite waard om  de migratie voor een deel te automatiseren.  Bijvoorbeeld door omgevingsspecifieke verwijzingen en functies te uit te lichten. Of misschien zelfs geautomatiseerd te vervangen.

Is het vooral complexe materie, dan wil je op tijd kunnen starten met het nadenken over alternatieven. En wat ervoor nodig is om die op tijd te implementeren.

In beide gevallen geldt: aanpassingen dienen goed getest te worden, zo mogelijk al in de huidige omgeving zodat je zeker of bugs zijn ontstaan in de nieuwe omgeving (of deze al waren geïntroduceerd op de oude).

Quadrant showing the Volume of work, the Complexity of the work and the number of users affected.

VTS Migration Quadrant

Je kunt iedere klantgroep in een matrix plaatsen: op de x-as vind je de mate van complexiteit (na een kwalitatieve analyse) en op de y-as de hoeveelheid werk in aantallen.  De omvang van een bubble geeft aan hoeveel gebruikers worden geraakt.

Ter afsluiting: houd voor ogen dat vooral de verhoudingen duidelijk moeten worden en vermijd discussies, of de “aantallen” wel juist gewogen zijn en wie objectief mag beoordelen wat complex is en wat niet.  Zodat je met elkaar kan sparren over de oplossingen.

Training “Data & Analytics Tester” goed ontvangen!

Rating 8De maatwerk-training op basis van “Certified Data & Analytics Tester (Foundation)” die we eind mei en begin juni hebben mogen verzorgen is goed ontvangen.

De cursisten gaven de training het mooie cijfer van (gemiddeld) een 8!

Over de training

CDAT-FL is een training die testers bekend maakt met het testen van Business Intelligence, Data Warehouse en Analytics oplossingen. Het traject is voor deze klant aangepast naar een in-house training van 4 avonden (inclusief examen).

Meer weten?

Meer over de training weten? Bekijk de uitgebreide beschrijving en neem contact op met Armando Dörsek via (06) 23 054 054 of vul het Contactformulier in.

Nu ook ondersteuning bij dataprotectie (AVG/GDPR)

CIPP/E Logo

Met het behalen van het internationaal erkende CIPP/E certificaat door Verified’s Armando Dörsek kunnen we nu ook klanten ondersteunen bij het beantwoorden van vraagstukken op gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of in het Engels: GDPR).

Armando geeft aan deze nieuwe kennis ook mee te nemen in datagerichte testtrajecten en in de doorontwikkeling van de training “Certified Data and Analytics Testing“, die nu met Ammerlaan Training en Dataconnected wordt aangeboden door Verified.nl.

 

SQS kiest voor training Certified Data & Analytics Testing (CDAT)

SQS is een wereldspeler op gebied van testen en kwaliteit. Zij laten een selecte groep medewerkers deelnemen aan de training  Certified Data & Analytics Testing (CDAT).

De professionals van SQS zijn reeds experts op gebied van testen en QA. Ammerlaan IT Training & Advies, DataConnected en Verified.nl stellen daarom een maatwerk programma op dat gaat starten in mei én september van dit jaar.

Ook interesse in een maatwerkprogramma? Of in de reguliere training – maar op een andere plaats of tijd? Neem vooral contact op met Armando Dörsek van Verified.nl.

 

Trainingen Data & Analytics Testing voor 2018 ingepland

Meer weten over het testen van business intelligence, data warehouse en analytics omgevingen?

Samen met Ammerlaan Training & Advies en de netwerkorganisatie DataConnected biedt Verified.nl de unieke 3-daagse training “Certified Data & Analytics Testing Foundation Level (CDAT-FL)” in Nederland aan.

Open inschrijving voor 2018 is m.i.v. heden mogelijk: de trainingen staan ingepland in april, juni en oktober. Bovendien start in mei een reeks op de woensdagavonden.

Zie de evenementenpagina’s voor meer details.

Inschrijven? Interesse in een in-house variant? Neem contact op met Verified.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Datakwaliteit: invloeden, meten en maatregelen

Teams die zich bezig houden met Datawarehousing, Business Intelligence en Analytics bestaan bij de gratie van de kwaliteit van de verstrekte informatie die ze kunnen leveren. Daarbij komt de term datakwaliteit regelmatig langs.

Datakwaliteit is de “fitness for use” van de gegevens. 

Elk bedrijfsproces kan zijn eigen eisen stellen aan de data. De systemen die deze processen ondersteunen zorgen ervoor dat aan deze eisen wordt voldaan – niet meer en niet minder. Het is geen bedrijfsbrede eis: wat voor de één goed is, is voor de ander onder de maat. Bij het ontsluiten van bronnen naar een centraal systeem (datawarehouse, operational data store) zul je hiermee rekening moeten houden.

Oorzaken voor slechte datakwaliteit

Datakwaliteit kan onder meer te wensen overlaten door (1) slechte invoer bij de bron.  Medewerkers in een callcenter worden soms afgerekend op het aantal verwerkte gesprekken, niet op de kwaliteit van de ingevoerde data. Om tijdswinst te boeken kunnen zij o.a. besluiten om het niet zo nauw te nemen met de spelling bij het opvoeren van klantgegevens en om niet-verplichte velden over te slaan. Dit heeft direct weerslag op de datakwaliteit.

Datakwaliteit zal afnemen door het (2) verstrijken van de tijd. Adressen van klanten zullen als gevolg van verhuizingen enz. veranderen. Regelmatige controle op de actualiteit van dergelijke gegevens helpt bij het behouden van juistheid van deze gegevens. Ook veranderende afspraken over de notatie van o.a. kentekens, telefoonnummers en landenaanduidingen hebben hun weerslag op de datakwaliteit.

Een bijzondere maar veel voorkomende categorie is (3) conversie en migratie van data als gevolg van o.a. vervanging of integratie van geautomatiseerde systemen, bij overnames (integreren van datasets van verschillende bedrijven) of schoning (verouderde producten, verstreken bewaartermijnen).

Op voorgaande drie oorzaken kan een datawarehouse- en business intelligence team slechts indirect invloed uitoefenen. Waar het team wél direct invloed op heeft, is op de (4) kwaliteit van de verwerking: het extractie-, transformatie- en laadproces van de data en de  (5) juiste weergave  van de data in de informatieproducten.  Dit kan door goed testen en toetsen onder controle worden gebracht.

De datakwaliteit kun je uitdrukken met behulp van verschillende kwaliteitsattributen (bv. volgens TMap Next, ISO9126 of het IDQ model) in verschillende dimensies (bv. McGilvray, Olsen, Loshin of Strong, Lee & Wang).

Datakwaliteit vaststellen met behulp van Data Profiling

Voor het beperken van de schade door “slechte bronkwaliteit” zal de tester en de business analist zich moeten bekwamen in Data Profiling.

Data profiling is een methode voor data analyse die inzicht oplevert in de waarden, structuur en kwaliteit van de attributen.

Data profiling zou integraal onderdeel moeten zijn van het analyse- en ontwerpproces maar is helaas nog vaak een ondergeschoven kindje. Hierdoor wordt in menig tester of eindgebruiker geconfronteerd met kwalitatief slechte data – of is kostbare cleansing nodig ná ontvangst vanaf het bronsysteem. 

Take Aways van de Dag

  • Start met het meten van data kwaliteit en stel jezelf als organisatie doelen
  • Stem het testproces hierop af en bepaal de te behalen dekking
  • Integreer data profiling vanaf de start in het analyse-, ontwerp- en testproces. Voeg data profiling structureel toe aan het beheerproces om niet verrast te worden door wijzigingen (in data) in bronsystemen.
  • Besef dat de datakwaliteit niet statisch is maar zich zal ontwikkelen. Zorg dat het systeem niet alleen kan omgaan met de data van gisteren – maar óók van morgen!

Presentatie TestNet Thema-avond Werkgroep “Testen van BI/DWH”

Op 8 september 2015 stonden Ferran Rohaan (CloseSure), Brian Engel (Squerist) en Armando Dörsek (Verified) op de bühne bij de thema-avond van TestNet over het testen van Business Intelligence en Datawarehousing. Het NBC was gevuld met bijna 100 testers, waarvan ongeveer de helft nu actief is in een BI/DWH-traject.

Alle drie de sprekers maken deel uit van de werkgroep Testen van BI/DWH van TestNet en namen een stuk van de presentatie voor hun rekening.

Ferran Rohaan vertelde over enkele uitgangspunten van Business Intelligence en Datawarehousing. Hij sprak ook over de mogelijkheden die het realiseren van een Audit Trail biedt voor ontwikkelaars, testers, beheerders en auditors.

Brian Engel sprak over nut & noodzaak van testautomatisering in BI/DWH projecten en het aanbod en de selectie van testtools gericht op deze trajecten.

Armando vertelde over de werkgroep en de producten daarvan. Hij lichtte de teststrategie in BI/DWH-trajecten toe, hoe dit zich vertaalt naar een testaanpak, of bekende testspecificatietechnieken inzetbaar zijn  en welke  rollen en “skills” passen bij BI/DWH-testers.

Veel bezoekers  maakten bij de borrel gebruik van de mogelijkheid om met de presentatoren spreken over persoonlijke uitdagingen in BI-trajecten. Zo kwamen o.a. ontwikkelingen zoals Big Data, Agile/Scrum en testen aan de orde. Vervolgafspraken staan reeds genoteerd! Heeft u ook een vraag, neem dan vrijblijvend contact op met de sprekers: thema-avond-BI@verified.nl

De presentatie: Testnet-Werkgroep-BI-Testen-20150908-v1.0

 

De video:

Presentation at Nordic Testing Days 2013

The Nordic Testing Days 2013 were held in Tallinn, Estonia from 5-7 June. Together with colleague and friend Iris Groenewoudt I was invited to give a presentation on Testing in Agile Business Intelligence projects.

The presentation can be found here on the NTD website.

We had a great time in the beautiful city of Tallinn and we met many nice new colleagues in the field of Software Testing. I certainly hope to visit Tallinn again in the future.

ntd2013_presentatie (2)

 

 

 

Estonia here I come!

I am very happy to announce that I will be presenting at Nordic Testing Days 2013!

Earlier this year I responded to the Call For Papers and my presentation about “Testing in Agile Business Intelligence Projects” was selected.

The Nordic Testing Days will be held in Tallinn, Estonia from 5-7 June at the beautiful Meriton.  The program consists of one tutorial day and two conference days. You can attend one or both, or even share days with a colleague. This year’s theme is “Testers & Developers – Partners in Quality”.

Other names are: Alon Linetzki (Agile Testing), Geoff Thompson (TMMi) and Margus Simson (key note speaker).

Hope to see you at #NTD2013!

Nu als download: presentatie TestNet Event (2012)

Dank u wel voor uw interesse in de presentatie van Iris Groenewoudt en Armando Dörsek op het TestNet najaarsevenement (2012).

Artikel
Het artikel dat we in aanloop naar het Evenement hebben geschreven is nu te downloaden via de TestNet website.

Presentatie
De presentatie zoals ik die op het TestNet Najaarsevenement heb verzorgd staat hier op deze site en ook op die van TestNet.

NB: Binnenkort zullen we de uitgebreide versie van dit artikel net als verdere referenties, verwijzingen en andere downloads over dit onderwerp plaatsen.

Contact
Wilt u contact met me opnemen, schroom dan niet om het contactformulier in te vullen of mij te bellen, zie de Contactpagina.