Testmanagement

In de laatste decennia is het duidelijk geworden dat het inrichten en besturen van een testprogramma een specialisme is, waarbij kennis van testprocessen, -methodieken en organisatieverandering een absolute noodzaak is.

Verified.nl kan u helpen met het opstellen van gericht testbeleid, gericht op uw bedrijfsdoelstellingen en op het mitigeren van de door u ervaren risico’s.

Testmanagers fungeren ook vaak als koppelvlak tussen Management Team en Ontwikkelteams op gebied van kwaliteit en testen. Testmanagers van Verified.nl spreken de taal van de business én van de ontwikkelaars – en kunnen daarmee dus zorgen voor een goede verbinding tussen klant en leverancier.

Neem vrijblijvend contact op met Verified.nl voor een gesprek over Testmanagement en Testbeleid.

Enkele trefwoorden: Testmanagement, Testbeleid, Testplan, Teststrategie, Verandermanagement, Organisatieverandering, Generieke testafspraken (GTA), Master testplan (MTP), begroten & plannen van testen, Product Risico Analyse (PRA), ISTQB, TMap, Kwaliteitsattributen en Acceptatiecriteria.