Testprocesverbetering

Testen en Toetsen hangt nauw samen met andere onderwerpen in de informatievoorziening, zoals change- en releasemanagement en informatiebeveiliging (ISO 27001, BIO).  Veel van deze onderwerpen kennen een meting om de volwassenheid van het proces vast te stellen, dat geldt ook voor het testproces.

Middels de methodieken TMMi of TPI® kunnen we de testvolwassenheid van uw organisatie(onderdeel) meten.
Consultants van Verified beheersen deze methodieken en kunnen u van dienst zijn bij het in kaart brengen van de actuele situatie en het uitzetten van een route naar meer volwassenheid.

Uw organisatie kan groeien vanuit een “ad-hoc” testaanpak naar een “managed” of “geoptimaliseerde” aanpak. Het gevolg is dat u o.a. beter kunt sturen op resultaat. Consultants van Verified helpen u graag bij het formuleren van het groeipad en bij het opleiden en trainen van uw collega’s waar nodig.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Testen & Toetsen in de wereld van BI, Datawarehousing en Analytics