Take Aways uit Eerdere Opdrachten

Banner: Take Aways
 
In elke opdracht leer je als professional iets nieuws – of ervaar je het uit eerste hand. Hieronder deel ik een aantal take aways uit eerdere opdrachten. Wekt dit uw interesse en wilt u eens het gesprek aan gaan? Neemt u dan vooral contact op met Verified.nl

 
Testen van een Marketing Intelligence Datawarehouse voor een internationaal opererende bank

 • De beste requirements maak je samen (analist, tester, bouwer)
 • SQL is cruciale basiskennis voor een DWH-testanalist

 
Testmanager bij een Zorgverzekeraar die een DWH laat realiseren door een externe partij

 • Vooraf uitschrijven van requirements voor een DWH is zeer ambitieus
 • Systeem- en Acceptatietesten van een DWH met en dóór offshore testers: een moeizaam verhaal

 
Testmanager bij een Zorgverzekeraar die een Rapportages realiseert uit een DWH

 • Audit Trails zijn te prefereren boven Handmatig Testen
 • Datakwaliteitsissues: treden gegarandeerd op, presenteer deze objectief en helder

 
Nederlandse Veiligheidsorganisatie

 • Agile werken: de timing van DWH- en van Rapportage-ontwikkeling loopt niet synchroon (verschil in “takt”)
 • Testers in DWH- en BI-teams hebben wezenlijk andere skills nodig
 • Onderschatten van Data Quality issues is funest voor acceptatie. Technisch Juist <> Semantiek van de Business

 
Zorgverzekeraar herbouwt een DWH

 • Formele Quality Gates uit de wereld van OLTP passen moeizaam op DWH-projecten
 • DWH-beheerders zijn mogelijk uw belangrijkste Acceptanten

 
Data-afdeling van een Overheidsorganisatie migreert naar een nieuw platform

 • Opnieuw beschikbaar maken van brongegevens is gemakkelijker gezegd dan gedaan
 • Een voetnoot in de opdracht over informatiebeveiliging kan leiden tot veel extra werk
 • As-is migraties bestaan niet

 
Cursus Testen voor BI-specialisten, DWH-engineers en Testers

 • BI-ers wíllen wel testontwerptechnieken inzetten maar zijn op zoek naar de juiste vorm
 • De verantwoordelijkheid hebben voor een keten (bron-DWH-visualisatie) is niet hetzelfde als alles in één keer ketentesten
 • Testers met kennis van interface-testen en/of front-end-testen kunnen wél snel opschakelen in een BI/DWH-traject.

 

Testen & Toetsen in de wereld van BI, Datawarehousing en Analytics