Image showing parts of graphs like in a dashboard

Testen van BI

Verified is gespecialiseerd in het testen van Business Intelligence (BI) oplossingen en het ETL-proces waarmee we van ruwe data komen tot inzichten.

Verified heeft ervaring met het testen van de hele keten vanaf het ontsluiten van data, het verwerken daarvan tot zinvolle informatie en het presenteren ervan.

Elk van de stappen in het ETL-proces en het realiseren van rapportages en dashboards krijgt gerichte aandacht. Deze zal variëren van onderwerpen als “eigenaarschap”, “privacy” en “gegevens leveringsovereenkomsten (GLO)” tot “een stabiel proces”, “herstelbaarheid” en “een juiste en volledige presentatie van de gegevens”.

Ziet u uitdagingen of één of meer van deze onderwerpen (als het gaat om kwaliteit) neem dan vooral contact op met Verified voor een oriënterend gesprek.

Verified heeft specialisten in huis die u kunnen helpen met het opstellen van een teststrategie en beschikt over een netwerk van testengineers die hands-on kunnen ondersteunen met testwerkzaamheden.

Testen & Toetsen in de wereld van BI, Datawarehousing en Analytics