Testdatamanagement

Testdatamanagement

Voor organisatieonderdelen die zich bezig houden met softwareontwikkeling (incl. Business Intelligence, Data Warehouse en Analytics oplossingen) is het belangrijk om beleid te formuleren rond het gebruik van Testdata.

Met goed georganiseerd Testdatamanagement hoeven privacyregels en slagkracht van de ontwikkelorganisatie elkaar niet te bijten.

Sterker nog: goede testdata kan uw testproces versnellen en stabielere resultaten opleveren.

Meer informatie? Neem contact op met Verified.nl voor een informatief gesprek.

Enkele trefwoorden: Testen, Testdata, Anonimiseren, Pseudonimiseren, Privacy, Subsetting, Subset, Testdata, ISTQB, TMap, Datprof, maskeren.