Tagarchief: data profiling

Datakwaliteit: invloeden, meten en maatregelen

Teams die zich bezig houden met Datawarehousing, Business Intelligence en Analytics bestaan bij de gratie van de kwaliteit van de verstrekte informatie die ze kunnen leveren. Daarbij komt de term datakwaliteit regelmatig langs.

Datakwaliteit is de “fitness for use” van de gegevens. 

Elk bedrijfsproces kan zijn eigen eisen stellen aan de data. De systemen die deze processen ondersteunen zorgen ervoor dat aan deze eisen wordt voldaan – niet meer en niet minder. Het is geen bedrijfsbrede eis: wat voor de één goed is, is voor de ander onder de maat. Bij het ontsluiten van bronnen naar een centraal systeem (datawarehouse, operational data store) zul je hiermee rekening moeten houden.

Oorzaken voor slechte datakwaliteit

Datakwaliteit kan onder meer te wensen overlaten door (1) slechte invoer bij de bron.  Medewerkers in een callcenter worden soms afgerekend op het aantal verwerkte gesprekken, niet op de kwaliteit van de ingevoerde data. Om tijdswinst te boeken kunnen zij o.a. besluiten om het niet zo nauw te nemen met de spelling bij het opvoeren van klantgegevens en om niet-verplichte velden over te slaan. Dit heeft direct weerslag op de datakwaliteit.

Datakwaliteit zal afnemen door het (2) verstrijken van de tijd. Adressen van klanten zullen als gevolg van verhuizingen enz. veranderen. Regelmatige controle op de actualiteit van dergelijke gegevens helpt bij het behouden van juistheid van deze gegevens. Ook veranderende afspraken over de notatie van o.a. kentekens, telefoonnummers en landenaanduidingen hebben hun weerslag op de datakwaliteit.

Een bijzondere maar veel voorkomende categorie is (3) conversie en migratie van data als gevolg van o.a. vervanging of integratie van geautomatiseerde systemen, bij overnames (integreren van datasets van verschillende bedrijven) of schoning (verouderde producten, verstreken bewaartermijnen).

Op voorgaande drie oorzaken kan een datawarehouse- en business intelligence team slechts indirect invloed uitoefenen. Waar het team wél direct invloed op heeft, is op de (4) kwaliteit van de verwerking: het extractie-, transformatie- en laadproces van de data en de  (5) juiste weergave  van de data in de informatieproducten.  Dit kan door goed testen en toetsen onder controle worden gebracht.

De datakwaliteit kun je uitdrukken met behulp van verschillende kwaliteitsattributen (bv. volgens TMap Next, ISO9126 of het IDQ model) in verschillende dimensies (bv. McGilvray, Olsen, Loshin of Strong, Lee & Wang).

Datakwaliteit vaststellen met behulp van Data Profiling

Voor het beperken van de schade door “slechte bronkwaliteit” zal de tester en de business analist zich moeten bekwamen in Data Profiling.

Data profiling is een methode voor data analyse die inzicht oplevert in de waarden, structuur en kwaliteit van de attributen.

Data profiling zou integraal onderdeel moeten zijn van het analyse- en ontwerpproces maar is helaas nog vaak een ondergeschoven kindje. Hierdoor wordt in menig tester of eindgebruiker geconfronteerd met kwalitatief slechte data – of is kostbare cleansing nodig ná ontvangst vanaf het bronsysteem. 

Take Aways van de Dag

  • Start met het meten van data kwaliteit en stel jezelf als organisatie doelen
  • Stem het testproces hierop af en bepaal de te behalen dekking
  • Integreer data profiling vanaf de start in het analyse-, ontwerp- en testproces. Voeg data profiling structureel toe aan het beheerproces om niet verrast te worden door wijzigingen (in data) in bronsystemen.
  • Besef dat de datakwaliteit niet statisch is maar zich zal ontwikkelen. Zorg dat het systeem niet alleen kan omgaan met de data van gisteren – maar óók van morgen!

Workshop “Data Quality” op Testnet Voorjaarsevenement 2016, Houten

Op woensdag 11 mei 2016 vindt het Voorjaarsevenement van Testnet plaats. Van 09:00-21:00 uur zal het NBC gevuld zijn met allerhande soorten testers, voor het delen van ervaringen en het opsnuiven van nieuwe kennis.

Armando Dörsek zal op deze dag met Peter Endema een workshop verzorgen: Data Profiling voor Testers.

De workshop vindt plaats tussen 15:40 uur en 17:20 uur. Neem je eigen laptop mee!

Na enige uitleg door Armando over oorzaken en gevolgen van data issues  neemt Peter de deelnemers mee in het geautomatiseerd analyseren van datasets middels een open source data profiling tool. Testers leren hiermee nieuwe vaardigheden waarmee ze eerder in het traject betrokken zullen worden en die hen nog waardevollere teamleden maakt.

Voor meer informatie over Testnet en het Voorjaarsevenement: https://www.testnet.org/testnet/p000533/bibliotheek/evenementen/voorjaarsevenement-2016-verbreed-je-basis-nieuwe-vaardigheden-voor-testers-korte-samenvatting-workshops